Dana grada Makarske (nastup) - 24.10.2011.

 
24.listopad 2011.
Dan grada Makarske Srednja strukovna škola je pripremila domaću spizu, tradicionalne i moderne frizure, prezentacija Godišnjaka škole,...