Dana grada Makarske (priprema) - 24.10.2011.

 
Priprema za prezentaciju škole na Kačićevom trgu povodom Dana grada Makarske, 24. listopada 2011. godine.