GASTRO 2011 - prezentacija turističke destinacije

 
Jedna od disciplina je bila i prezentacija turističke destinacije. Obvezno i na barem jednom stranom jeziku. - GASTRO 2011, Makarska