Individualni razgovori - NASTAVNICI

Nastavnik Razrednik Dan Sat
Nikolina Alilović      
Vanja Alilović 1.P srijeda 4. sat
 Petar Barišić Marić  1.FS  ponedjeljak  6. sat
Marin Bašić 3.HK četvrtak 5. sat
Jasna Batinić Šalinović      
Matija Bilić      
Snježana Brbić      
Iris Buble 4.L utorak 4. sat
Marinela Bušelić 3.L četvrtak 4. sat
Valentina Čutek      
Antonija Dropulić      
Nikolina Filipović Baban      
Mirsada Franičević      
Ana Franković Vranješ      
Sylva Gojak      
Ines Grabovac      
Antea Grgurinović      
Tina Grubišić      
Marina Krtalić      
Mirjana Lazović Mrsić  1.G utorak 6. sat
Ivana Loboja      
Iva Lučić      
Radmila Luketina 3.FIS srijeda 4. sat
Mijo Lulić      
Željko Matić 3.G četvrtak 4. sat
Dijana Milanović      
Mirosavljević Goran      
Davor Mravičić  2.S četvrtak 4. sat
Nikola Mravičić      
Svjetlana Mravičić 4.G utorak 4. sat
Nikolina Nola 1.L ponedjeljak 3. sat
Mihaela Pear  2.HK srijeda 6. sat
Lidija Pehar      
Aleksandra Petričević      
Branka Petrina  2.G utorak 5. sat
Mario Puharić  2.L srijeda 2. sat
Boro Ravlić  1.HK četvrtak 3. sat
Branko Šarić      
Nada Šimić 2.FI četvrtak 4. sat
Ivica Šimić Vrljičak 2.P,3.P utorak 5. sat
Paško Šuto      
Adriana Tarčuki      
Marija Ursić      
Antonia Visković      
Nada Zorkić