Upute za nastavnike

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

UPUTE ZA NASTAVNIKE

Sve učenike razrednici su dužni upoznati s pravilima i obvezama, rizicima i uputama kojih se moraju pridržavati vodeći pri tom računa o dobi učenika kao i njihovim specifičnostima, osobito ako se radi o učenicima s teškoćama u razvoju.

Organizacija rada

 1. Učenici trogodišnjih programi dolaze u jutarnju smjenu i nastava se odvija u razredima, a učenici četverogodišnjih programa imaju nastavu na daljinu. Sljedeći tjedan učenici četverogodišnjih programa imaju nastavu u školi, u popodnevnoj smjeni, a učenici trogodišnjih programa nastavu na daljinu i tako dok se ne donese drugačija odluka.
 2. Svaki razredni odjel boravi u jednoj prostoriji (učenici ne mijenjaju učionicu u predmetnoj nastavi), a predmetni nastavnici se mijenjaju.
 3. U razred se ulazi krećući se desnom stranom hodnika.
 4. Ukida se školsko zvono tijekom nastave.
 5. Za vrijeme petominutne pauze između školskih sati, učenici ostaju u razredu (mogu izaći na balkon ili dvorište ako ga imaju).
 6. Veliki odmor traje 20 minuta, a učenici za to vrijeme mogu izići u dvorište – dio najbliži njihovoj učionici - ne smiju se miješati s učenicima ostalih razreda.
 7. Izvođenje izborne te dodatne i dopunske nastave koju pohađaju učenici različitih razrednih odjeljenja, odvijat će se virtualno (za grupu učenika istog razreda, dok će druga grupa učenika drugog razreda imati nastavu u školi i tako će se izmjenjivati iz tjedna u tjedan), kako bi se izbjegao njihov fizički kontakt. Do daljnjeg nisu mogući posjeti ustanovama u sklopu izvannastavnih aktivnosti (kazalište i sl.).
 8. Preporučuje se izvođenje samo onih izvannastavnih aktivnosti u koje su uključeni učenici istog (jednog) razreda.
 9. Sukladno preporukama HZJZ i MZO, nastava će se odvijati što je više moguće u blok-satima (dvosat ili trosat), kako bi se smanjio broj dnevnih kontakata nastavnika i učenika.

Fizička udaljenost

 1. Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura koliko je moguće socijalno distanciranje (fizički razmak). Neophodno je poticati fizički razmak, kao i pojačanu osobnu higijenu učenika.
 2. Preporučuje se da učenici sjede jedan iza drugoga ili jedan pored drugoga, a ne licem u lice uz primjeren razmak (što je više moguće s obzirom na broj učenika i veličinu razreda).
 3. Kad god ste u mogućnosti, provjetrite razrednu prostoriju vanjskim zrakom, naročito pod odmorom. Ukoliko vremenske prilike to dozvoljavaju, dobro bi bilo držati prozore otvorene cijelo vrijeme. Preporuča se izbjegavanje korištenja klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja koji izazivaju kovitlanje zraka.
 4. Prije i nakon korištenja nastavnih pomagala potičemo nastavnike na dezinfekciju istih.
 5. Za boravak u zajedničkim prostorijama (npr. knjižnica), uputstva i protokol bit će jasno i na vidnom mjestu naznačeni (maksimalan broj osoba koje u isto vrijeme mogu boraviti u tim prostorima i sl.).
 6. Ukoliko putujete do/od škole javnim prijevozom, obavezno je nošenje zaštitne maske i održavanje fizičke distance te češće pranje ruku.
 7. Preporuka je da se komunikacija nastavnika/razrednika s roditeljima/skrbnicima odvija na daljinu, osim u slučaju roditelja/skrbnika učenika s teškoćama u razvoju.

Zaštitne maske

 • Učenici i nastavnici srednjih škola moraju nositi maske (pravilno, na način da prekrivaju nos i usta), koje će im omogućiti škola (2 platnene i perive maske svakome).
 • Maske su obavezne u sljedećim situacijama:
 1. Kod komunikacije djelatnika (iako se preporučuje komunikacija između djelatnika prvenstveno na daljinu).
 2. Za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan (preporučuje se da se roditeljski sastanci održavaju prvenstveno na daljinu).

*u slučaju povoljne epidemiološke situacije nadležni lokalni stožer, na prijedlog ustanove i suglasnost osnivača, može odlučiti da u pojedinoj školi učenici ne moraju nositi maske te da nastavnici u učionici ne trebaju nositi masku iako je razmak manji od navedenog, kao i obavezu nošenja maski čak i kod navedenih razmaka u učionici u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije.

 1. Nastavnicima i svim drugim djelatnicima škole kod prolaska hodnikom i sl.
 2. Nastavnicima te stručnim suradnicima i drugim djelatnicima škole u vrijeme kontakta s odraslim osobama.
 3. Djelatnicima s kroničnim bolestima koji možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama) preporučuje se nošenje maske.

Higijena ruku  (nema  potrebe dodatno objašnjavati)

Tjelesna temperatura i ostali simptomi COVID-19

 1. Svi djelatnici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine.
 2. Kod dolaska i odlaska s posla, svim se djelatnicima preporučuje svakodnevno mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom, kao i utvrđivanje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti.
 3. Kod osobe s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim toplomjerom (37,3°C i veća, ovisno na specifikaciji beskontaktnog toplomjera) preporučuje se mjerenje temperature i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se povišena temperatura utvrđuje na temelju takvog mjerenja.
 4. S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, niti dolaziti u prostor škole.

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu 

 1. Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te dijete/učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. Oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu.
 2. Ravnatelj odmah javlja nadležnom epidemiologu/školskom liječniku.
 3. Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, odgojno-obrazovna skupina/razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom
 4. Kada se kod djeteta/učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa što, između ostalog, znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnoga zdravstvenog nadzora u samoizolaciji.

 

IZVOR: UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021