Dan žena

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička, kulturna i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Prvi Dan žena obilježen je 26. veljače 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama Deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. 

Ovogodišnji Dan Žena u Srednjoj strukovnoj školi Makarska obilježen je kroz niz aktivnosti vezanih za temu Ženskog lika u povijesti i sadašnjosti, koja je integrirana u nastavu povijesti, hrvatskoga jezika i književnosti te engleskog jezika. U projektnim aktivnostima sudjelovali su učenici sa svojim profesoricama.

Učenici 1. i 2. L razreda (smjer: hotelijersko-turistički komercijalist) su na nastavi povijesti s profesoricom Mateom Maslać istraživali  položaj žena kroz povijest starog, srednjeg i novog vijeka te suvremenog doba. Na tu temu su izradili prezentacije u digitalnom alatu s QR kodom.

Učenici 1. L razreda (smjer: hotelijersko-turistički komercijalist)  su temu Ženskog lika u povijesti i sadašnjosti integrirali u nastavu književnosti kroz temu lektire Antigona koju čitaju. Učenici su s profesoricom Magdalenom Antonini istražili suvremene Antigone. Odabrali su nekoliko žena koje ih inspiriraju svojim životom i radom te su ih predstavili kroz digitalni alat.

Učenici 2. HK razreda (smjer: kuhari i konobari) su s profesoricom Magdalenom Antonini odabrali životopise njima zanimljivih ženskih likova kroz povijest i sadašnjost. Životopise su prevodili na engleski jezik te prijevode i biografije predstavili kroz digitalni alat.

Učenici 2. L i 3. L razreda (smjer: hotelijersko-turistički komercijalist) su na projektnoj nastavi Hrvatskoga jezika i književnosti s profesoricom Anitom Zelić Tomaš odabrali nekoliko književnih junakinja iz pročitanih lektirnih naslova. Metodom priča u novom ruhu učenici su junakinje lektirnih naslova predstavili na naslovnicama popularnih ženskih časopisa u digitalnom alatu Canva.

Učenici su svoje radove objedinili u digitalnom alatu Padlet dostupnom na poveznici: https://padlet.com/annizel/ltttof5ofid36aw0