Zapisnik 18 sjednice - 22. 12. 2014.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/14-01/02

Urbroj: 2147-20-01-14-9

Makarska,  22. prosinca 2014. god.

Z  A  P  I  S  N  I  K

OSAMNAESTE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

Datum i vrijeme: 22. prosinca 2014. g. u 13,00 sati

Mjesto: učionica br. 17, kabinet informatike

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, M. Roso i Mijo Grabovac, D. Mravičić, B. Perić i Ž. Matić

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik. 

 

Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv. Predsjednica je potom dala na usvajanje nadopunjeni dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika s 17-te sjednice
  2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na zahtjev ravnatelja
  3. Odluka o usvajanju Pravilnika o radu
  4. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1)  Na poziv predsjednice na ispravke ili nadopune zapisnika s 17-te sjednice nije bilo prijava te je iste stavila na usvajanje, što asu članovi Odbora jednoglasno i učinili.

Ad2) Na zahtjev ravnatelja za suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po provedenom natječaju za radna mjesta:

- nastavnik kuharstva na neodređeno puno radno vrijeme

- nastavnika kuharstva na određeno za 9 nastavnih sati

- nastavnika posluživanja na određeno za 5 nastavnih sati

- nastavnika ekonomske grupe predmeta na određeno za 7 nastavnih sati

- nastavnika njemačkog jezika na određeno za 3 nastavna sata

- nastavnika matematike na zamjenu do povrataka mijenjane nastavnice s porodiljskog. 

 

Nakon objašnjenja ravnatelja i tajnika Školski odbor je dao suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa za tražena radna mjesta za slijedeće kandidate:

1. Karmela Lelas - kuharstvo na neodređeno;

2. Nikša Ivičević - stručni učitelj ugostiteljskog kuharstva za 9 nastavnih sati tjedno;

3. Mihaela Pear - stručni učitelj ugostiteljskog posluživanja za 5 nastavnih sati tjedno;

4. Adriana Tarčuki - nastavnica ekonomskih predmeta za 7 nastavnih sati tjedno;

5. Marija Jelavić - nastavnica njemačkog jezika za 3 nastavna sata tjedno;

6. Pavao Veža - nastavnik matematike zamjena za Antoniu Visković.

Ad3) Potrebu mijenjanja Pravilnika o radu obrazložio je tajnik, iznoseći razloge i opravdanost predloženog. Nakon iznesenog objašnjenja Školski odbor je predloženi Pravilnik o radu i usvojio. 

 

Kako pod točkom rano nije bilo prijedloga za raspravu, predsjednica Odbora je prisutnima čestitala nadolazeće blagdane i zaključila sastanak. 

 

Sastanka je završen  u 13,40 sati. 

 

Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić