Zapisnik 25. sjednice - 30. 04. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-06-15-8

Makarska,  30. travnja 2015. god. 

Z  A  P  I  S  N  I  K

DVADESETPETE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

 

Datum i vrijeme: 30. travnja 2015. g. u 16,30 sati

Mjesto: ured ravnatelja

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, M. Roso, M. Grabovac, D. Mravičić, B. Perić i Ž. Matić

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik. 

 

          Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv. Kako nije bilo prijedloga za nadopunom dnevnog reda predsjednica je potom dala na usvajanje predloženi dnevni red: 

 

  1. Davanje suglasnosti na zahtjev ravnatelja
  2. Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1)  Predsjednica ŠO je pozvala ravnatelja da obrazloži svoj zahtjev. Ravnatelj je prisutne upoznao s tijekom pripreme i samog natječajnog postupka. Izvijestio je da su je natječaj pristiglo sedam prijava i da se on nakon provjere prijava odlučio zatražiti suglasnost školskog odbora za zapošljavanje Mihaele Pear.

Kako su članovi odbora uz poziv a u sklopu zahtjeva ravnatelja dobili i osnovne podatke o svim pristiglim prijavama predsjednica je pozvala članove odbora na raspravu. za raspravu nije bilo prijava te je predsjednica stavila zahtjev ravnatelja na glasanje.

Članovi Školskog odbora su jednoglasno (7 ZA) dali  prethodnu suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa sa Mihaelom Pear.

Ad2) pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu pa je predsjednica zaključila 25-tu sjednici Školskog odbora. 

 

Sastanka je završen  u 16,45 sati. 

 

Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić