Zapisnik 23. sjednice - 26. 03. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-01-15-6

Makarska,  27. ožujka 2015. god. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

DVADESETTREĆE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

Datum i vrijeme: 26. ožujka 2015. g. u 12,30 sati

Mjesto: učionica br. 17

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, M. Roso, D. Mravičić, B. Perić i Ž. Matić  

Odsutni: M. Grabovac

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj, Z. Bokšić, voditeljica računovodstva i T. Doko, tajnik. 

 

Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv. Kako nije bilo prijedloga za nadopunom dnevnog reda predsjednica je potom dala na usvajanje predloženi dnevni red: 

 

 1. Usvajanje zapisnika s 22-te sjednice

 2. Imenovanje ravnatelja

 3. Financijsko izvješće za 2014. godinu

 4. Proračun za 2015. godinu

 5. Plan nabave za 2015. godinu

 6. Usvajanje Pravilnika o kućnom redu

 7. Razno 

  Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

   

  Ad1)  Na poziv predsjednice na ispravke ili nadopune zapisnika s 22 sjednice nije bilo prijava te je iste stavila na usvajanje, što su članovi Odbora jednoglasno i učinili.

  Ad2) Predsjednica ŠO je pozvala tajnika da članove odbora upozna s procedurom donošenja odluke o imenovanju ravnatelja, što je on i učinio. kako nakon izlaganja tajnika nije bilo prijava za raspravu predsjednica Odbora je pozvala članove da se izjasne o odluci o imenovanju ravnatelja.

  Odbor je jednoglasno usvojio odluku o imenovanju Momira Sumića na mjesto ravnatelja s mandatom od 5 godina od 02. travnja 2015. godine.

  Momir Sumić se u kratkom obraćanju odboru zahvalio na iskazanom povjerenju i podršci i izrazio nadu da će zajedno s Odborom i dalje uspješno voditi Školu.

   Ad3) O financijskom izvješću za 2014. godinu članove odbora je informirala Zrinka Bokšić, voditeljica računovodstva, a nakon njenog izlaganja kratki osvrt dao je i ravnatelj škole. ravnatelj se posebno osvrnuo na dug prema Županiji temeljem vlastitih prihoda nastao prije sedam-osam godina koji se iz godine u godinu prenosi uz obećanje Županije da će se isti otpisati.

  U kratkoj raspravi sudjelovali su Ž. Matić, S. Mravičić i M. Sumić.

  Nakon zaključenja rasprave Odbor je jednoglasno usvojio financijsko izvješće za 2014. godinu.

  AD4) Proračun za 2015. i projekciju za 2016. i 2017. godinu obrazložila je Z. Bokšić. Osnovnu primjedbu o lošem planiranju sredstava za obnavljanje nastavnih sredstava, prvenstveno za potrebe informatike, dao je Ž. Matić. nakon objašnjenja da su stavke u proračunu planski određene odlukom osnivača, predsjednica Odbora je pozvala članove da se izjasne o predloženom financijskom planu za 2015. godinu.

  Odbor je jednoglasno usvojio odluku o financijskom planu za 2015. g. i projekciji za 2016. i 2017. godinu.

  AD5) O planu nabave i planu vlastitih prihoda i rashoda govorio je ravnatelj, a nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali: Z. Bokšić, Ž. Matić, D. Mravičić i Ž. Nogalo odbor je jednoglasno usvoji plan nabave i plan vlastitih prihoda i rashoda za 2015. godinu.

   

  Kako pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu predsjednica je zaključila sjednicu

   

  Sastanka je završen  u 14,25 sati.

   

  Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora:

   

  Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić