Zapisnik 19. sjednice - 19. 01. 2015.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-01-15-1

Makarska,  19. siječnja 2015. god.

  

Z  A  P  I  S  N  I  K

 DEVETNAESTE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Datum i vrijeme: 19. siječnja 2015. g. u 13,30 sati

Mjesto: učionica br. 17, kabinet informatike

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, M. Roso, M. Grabovac, D. Mravičić, B. Perić i Ž. Matić  

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik.

 

Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv. Predsjednica je potom dala na usvajanje predloženi dnevni red:  

  1. Usvajanje zapisnika s 18-te sjednice
  2. Pokretanje postupka za izbor ravnatelja - odluka o raspisivanju natječaja
  3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na zahtjev ravnatelja
  4. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad1)  Na poziv predsjednice na ispravke ili nadopune zapisnika s 18-te sjednice nije bilo prijava te je iste stavila na usvajanje, što asu članovi Odbora jednoglasno i učinili.

Ad2)  O postupku za izbor i imenovanje ravnatelja članove Odbora kratko je upoznao tajnik i pročitao je tekst natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja.

Kako nije bilo prijava za raspravu predsjednica je dala na usvajanje odluku o raspisivanju natječaja koji će se objaviti u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija"

Ad3) Na zahtjev ravnatelja za suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa do zasnivanja radnog odnosa po natječaju za radna mjesta:

- nastavnika posluživanja na puno radno vrijeme;

- nastavnika posluživanja za 5 nastavnih sati;

- nastavnika strojarskih predmeta za 3 nastavna sata;

- nastavnika matematike na zamjenu do povrataka mijenjanog nastavnika s bolovanja.

Nakon objašnjenja ravnatelja i tajnika Školski odbor je dao suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa za tražena radna mjesta za slijedeće kandidate:

1. Mihaela Pear - stručni učitelj ugostiteljskog posluživanja za puno radno vrijeme;

 2. Goran Mirosavljević - stručni učitelj ugostiteljskog posluživanja za 5 nastavnih sati;

 3. Ivica Šimić - nastavnika strojarske grupe predmeta za 3 nastavna sata tjedno;

 4. Ivica Šimić - nastavnik matematike zamjena za P. Vežu do povratka s bolovanja.

 Kako pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu, predsjednica Odbora je zaključila sastanak.

 Sastanka je završen  u 13,50 sati.

  

Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora:

  

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić